MENU

Staff

Director General Masato WAKAYAMA
Deputy Director General Kazunari SASAKI
Hiroyuki SASAKI
Katsuhiko FURUKAWA
Aide to the director Yuichi HARADA
General Affairs Group Head Koichi TERADA
Academic adviser Yasutoshi SAKAUE
Yasushi TOGO
Sunao YAMADA
Group leader Satoshi ENDO
Kei HAYAKAWA
Yuichi HARADA
Katsuhiko FURUKAWA
Takatoshi MOCHIZUKI
Hisashi YAMAUCHI
Kazunori YODOGAWA
Sub-leader Katsuyuki UEDA
Harold KUSTERS
Masaki KUMANO
Keiji TANABE
Etsuji MIHARA
Kouji HASHIMOTO
Norihiro HIRATA
Yasukazu FUJIOKA
Coordinator Junichi ARISHIMA
Shinji ITO
Noriyuki ITO
Keisuke IWAIDA
Makoto OSATO
Takashi OGAWA
Yasuhiro KASHIWAZAKI
Kenichiro KURIO
Teruko SARUWATARI
Mariko SHIMOHIGASHI
Satomi TAKI
Hisahiro TANAKA
BANG HYUNJUNG
Chisato NONAKA
Osamu HIRANO
Akinari MATSUO
Atsuko MATSUOKA
Yuji MATSUZONO
Katsuya MIYAMOTO
Masato MIWA
Astushi MOTOKI
Tetsuhiro MORIYAMA
Aya YONEMITSU
Kouji YOSHIDA
Yuka WATANABE
Adviser Hirosaka IKEDA
Eisaku OTSURU
Takahiro OGAWA
Keishiro KURIHARA
Masanori KOBAYASHI
Kei SAKANOUE
Kazuhiko JINNAI
Tomoaki HISATSUKA
Misao MIYAMOTO
Muneo WAKABAYASH
Affiliate Staff Shingo IGARASHI
Takashi SHINOHARA
Hirofumi TANIGUCHI

Contact Information

Research Alliance Group

 • Providing consultation services to those inside and outside KU
 • Public relations planning and promotional events

   E-mail:
   Tel:092-802-5127 Fax:092-802-5060

 • Promoting domestic and international I-A-G collaboration
 • Promoting comprehensive collaboration research and joint research department, etc.

 E-mail:
 Tel:092-802-5135 Fax:092-802-5060

Intellectual Property and Startup Support Management Group

 • Discovering intellectual properties and patent application
 • Marketing and licensing intellectual properties

   E-mail:
   Tel:092-802-5137 Fax:092-802-5145

 • Supporting creation of great KU startups
 • Cultivating entrepreneurial talents in KU

 E-mail:
 Tel:092-802-5143 Fax:092-802-5145

Research Planning and Research Support Group

 • Collection and analysis of policy information
 • Analysis of current status of university / benchmarking
 • Support for research strategy formulation
 • Support for acquiring research funding and development of academic research
 • Support for planning, coordinating, applying and implementing research projects

 E-mail:
 Tel:092-802-2162 Fax:092-802-2164

  • Industry Collaboration Planning Office, Research Planning Division, Research General Affairs Section

  • General affairs concerning academic research

   E-mail:

   Tel:+81-92-802-2320 Fax:+81-92-802-2391

  • Industry Collaboration Planning Office, Planning Section

  • Supporting general affairs concerning I-A-G collaboration

   E-mail:

   Tel:+81-92-802-5064 Fax:+81-92-802-5059

  • Research and Industrial Collaboration Promotion Department, Grant Support Office, Grant Support Section

  • Supporting subsidies's application etc., for Scientific Research grants

   E-mail:

   Tel:+81-92-802-2327 Fax:+81-92-802-2390

  • Industry Collaboration Planning Office, Funded Research, Contract Section

  • Supporting joint research & sponsored research

   E-mail:

   Tel:+81-92-802-5067 Fax:+81-92-802-5059