MENU

Staff

Director General Masato WAKAYAMA
Deputy Director General Kazunari SASAKI
Hiroyuki SASAKI
Katsuhiko FURUKAWA
Aide to the director Yuichi HARADA
General Affairs Group Head Koichi TERADA
Academic adviser Yasutoshi SAKAUE
Yasushi TOGO
Sunao YAMADA
Group leader Satoshi ENDO
Kei HAYAKAWA
Yuichi HARADA
Katsuhiko FURUKAWA
Takatoshi MOCHIZUKI
Hisashi YAMAUCHI
Kazunori YODOGAWA
Sub-leader Katsuyuki UEDA
Harold KUSTERS
Masaki KUMANO
Keiji TANABE
Etsuji MIHARA
Kouji HASHIMOTO
Norihiro HIRATA
Yasukazu FUJIOKA
Coordinator Junichi ARISHIMA
Shinji ITO
Noriyuki ITO
Keisuke IWAIDA
Makoto OSATO
Takashi OGAWA
Yasuhiro KASHIWAZAKI
Kenichiro KURIO
Teruko SARUWATARI
Mariko SHIMOHIGASHI
Satomi TAKI
Hisahiro TANAKA
BANG HYUNJUNG
Chisato NONAKA
Osamu HIRANO
Akinari MATSUO
Atsuko MATSUOKA
Yuji MATSUZONO
Katsuya MIYAMOTO
Masato MIWA
Astushi MOTOKI
Tetsuhiro MORIYAMA
Aya YONEMITSU
Kouji YOSHIDA
Yuka WATANABE
Adviser Hirosaka IKEDA
Eisaku OTSURU
Takahiro OGAWA
Keishiro KURIHARA
Masanori KOBAYASHI
Kei SAKANOUE
Kazuhiko JINNAI
Tomoaki HISATSUKA
Misao MIYAMOTO
Muneo WAKABAYASH
Affiliate Staff Shingo IGARASHI
Takashi SHINOHARA
Hirofumi TANIGUCHI

Contact Information

 • Providing consultation services to those inside and outside KU
 • Public relations planning and promotional events

Consultation & Office Operation Group

E-mail:
Tel:+81-92-802-5127 Fax:+81-92-802-5145

 • Collecting and analyzing policy information etc.
 • Research strategic planning, etc.

Research Strategy Group

E-mail:
Tel:+81-92-802-2163 Fax:+81-92-802-2164

 • Supporting funds acquisition, promotion of interdisciplinary research, etc.
 • Supporting planning, coordination, application and implementation of research projects

Research Development Group

E-mail:
Tel:+81-92-802-2162 Fax:+81-92-802-2164

 • Promoting domestic and international I-A-G collaboration
 • Promoting comprehensive collaboration research and joint research department, etc.

Research Alliance Group

E-mail:
Tel:+81-92-802-5135 Fax:+81-92-802-5060

 • Discovering intellectual properties and patent application
 • Marketing and licensing intellectual properties

Intellectual Property Management Group

E-mail:
Tel:+81-92-802-5137 Fax:+81-92-802-5145

 • Supporting creation of great KU startups
 • Cultivating entrepreneurial talents in KU

Startup Support Group

E-mail:
Tel:+81-92-802-5143 Fax:+81-92-802-5145

  • General affairs concerning academic research

  Industry Collaboration Planning Office, Research Planning Division, Research General Affairs Section

  E-mail:

  Tel:+81-92-802-2320 Fax:+81-92-802-2391

  • Supporting general affairs concerning I-A-G collaboration

  Industry Collaboration Planning Office, Planning Section

  E-mail:

  Tel:+81-92-802-5064 Fax:+81-92-802-5059

  • Supporting subsidies's application etc., for Scientific Research grants

  Industry Collaboration Planning Office, Research Promotion Division, Research Fund Section

  E-mail:

  Tel:+81-92-802-2327 Fax:+81-92-802-2390

  • Supporting joint research & sponsored research

  Industry Collaboration Planning Office, Funded Research, Contract Section

  E-mail:

  Tel:+81-92-802-5067 Fax:+81-92-802-5059